GERİ

BANKALAR KUYUMCULUK YAPACAK,KUYUMCULAR İŞYERİNİ KAPATACAK!

BANKALAR KUYUMCULUK YAPACAK,

KUYUMCU İŞYERİNİ KAPATACAK!

 

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım ve Satımına ve Alacaklarından Dolayı edindikleri emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları hakkındaki yönetmenliğin 4’üncü maddesi (MADDE 4 – (1) (Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören ve standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen altın, gümüş ve platinin alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen altın, gümüş ve platini esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.)

 Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen kıymetli madenler ile standartları ve nitelikleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin 08/08/1951 tarihli ve 1738 sayılı Kararı ile belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile ziynet altınlarının alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.”  Şeklinde değiştirilmek istenmektedir.Değişiklik taslağı www.bddk.org.tr adresinde yayınlanmaktadır.

 

Bu değişiklik kuyumculuk sektörünün var olan sorunlarına yeni bir sorun eklemekte, kartopu büyümektedir!

Yukarıda da görüldüğü gibi yönetmenlik 2006 yılında yayınlanmıştır. Aradan geçen 6 yıl boyunca kuyumculuk sektörünü yönetenler tarafından görülmemiş, bu yönetmenliğin kuyumculuğun temelini sarsacak bir uygulama olduğu tespiti yapılamamış, çözüm aranmamıştır.

Bugün, sadece Cumhuriyet altın sikkeleri ile ziynet altınlar için yapılmaya çalışılan değişiklik, yarın tüm kuyum sektörü emtiaları için yapılmayacağının garantisi de değildir.

Kuyumculuk mesleği kan kaybına devam etmektedir. Gelecek yarınlarda tamamen ortadan kalkacak, çok uluslu sermayenin eline geçecektir.

Soruna çözüm bulmak için ne yapılmalıdır?  Sorusuna verilecek cevap; İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Alaatin Kameroğlu’nun BDDK başkanı Sayın Mukim Öztekin’e yazdığı yazının birinci maddesinde gizli olarak görülmektedir. Nedir o birinci madde? Sayın Kameroğlu ülkemizde 25.000-30.000 perakendeci olduğunu söylemektedir. Biz hala Ülkemizde kaç kuyumcu olduğunu, bu kuyumcuların kaçının perakendeci, kaçının toptancı kaçının üretici, vs. olduğunu bunlarda kaç kişi istihdam edildiğini bilmiyorsak, sorunlarımızı nasıl çözeceğiz.

Biz neyiz meslektaşlar, kim nerede ne iş yapar? Sorarlarsa cevabınız var mı?

İğneyi önce kendimize batıralım!

Biz hala birlik olamadık.1989 yılında Trabzon’da yapılan ilk kuyumcular toplantısından beri havanda su dövüyoruz.. Yani biz “sarı öküzü “ çoktan verdik.

Şimdi sorunlar yumağını birbirimize yazdığımız yazılarla çözmeye çalışıyor, ajitasyon yapıyoruz.

Peki, çözüm nedir diye sorulabilir.

Soruna çözüm, dünü unutmadan bugünkü sorunu iyi analiz edip, gelecekte de olabilecekleri tahmin ederek teşhisi koymak ve konan teşhisle ilgili tedavi yöntemlerini uygulamaktan geçer.

 

Bu tedavi yöntemi ise;

 

1-            81 ilin oda ve dernek başkanları ile mesleğin ileri gelenleri bir araya gelmeli, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alınıp, O’na acilen kuyumcu sorunları ile bilgi verilmeli, bu sorunları ancak “kuyumculuk meslek yasasının” çıkması ile çözüleceği anlatılmalı ve kanunun çıkması için destek istenmelidir.

 

2-            Bankaların bu tasarrufuna karşılık ülkemizdeki tüm kuyumcular; banka kredi kartlarını kullanmamalı,  bankalarda olan hesaplarını geçici bir süre de olsa dondurmaları, POS cihazlarını sorun çözülünceye kadar kullanmama kararı alınmalı, .kararın uygulanması için gerekli olan birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

 

3-            Gerekirse kamuoyunun dikkatini çekebilmek için kuyumcular, ülke genelinde belirlenen bir gün işyerlerini kapatma eylemi yapmalıdırlar.

 

Biz,  radikal önlemler almadan sorun çözüleceği kanısında değiliz.

Bu kararların alınması ve uygulanmasını sağlamak ise kuyum mesleğinin en büyük sermayedarlarının temsilcisi olan İSTANBUL KUYUMCULAR ODASINA düşmektedir.

 

Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Esnaf Odası olarak, yukarıdaki kararlara  destek vermeye ve uygulamaya hazırız.

 

TRABZON KUYUMCU VE

SAATÇİLER ESNAF ODASI

 

Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası           Kunduracılar Cad. Alipaşa İşhanı  K:4 / 51   Trabzon / TÜRKİYE Tel: +90 462 3216103 
GülNet İnternet Hizmetleri  Gazipaşa Mah. Cudibey Mektep Sok. Mahmut Reis Apt.  K:2 Trabzon / TÜRKİYE  Tel: +90 462 326 61 42 


   www.betonhelva.com.tr